PRIPREMA PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ EU FONDOVA I PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE

  • Izrada natječajne i prijavne dokumentacije za ostvarivanje bespovratnih strestava
  • Izrada poslovnih planova i investicijskih studija
  • Definiranje strategije razvoja i dugoročnih ciljeva poslovanja, te financiranja
  • Konačna realizacija uz individualizirani pristup korisniku

PRIPREMA PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ EU FONDOVA I PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE

Eko Invest nudi usluge sveobuhvatne pomoći u dobivanju sredstva fondova Europske unije i drugih raspoloživih izvora državne potpore, a prije svega u pružanju informacija o mogućim programima pomoći od interesa za naše klijente, pripremi projektne i natječajne dokumentacije, te provedbi projekata. Kako je pomoć u pripremi projekata naš primarni cilj, na ovim stranicama svi potencijalni korisnici sredstava prvenstveno mogu pronaći informacije o najavljenim ili otvorenim natječajima iz fondova EU (ERDF, ESF i CF) te pretpristupnih programa EU (npr. IPA) te drugih relevantnih izvora, kao što je Fond za financiranje projekata zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Kako bi se uspješno provodile pojedine razvojne politike EU, zemljama EU stoje na raspolaganju različiti fondovi EU kojima se pruža financijska, organizacijska i operativna potpora za strateška ulaganja. Hrvatskoj na raspolaganju stoje Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI) u koje spadaju:

Uz ESI fondove, Hrvatska kao najnovija članica EU može i dalje koristiti sredstva iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) te drugih programa Unije kao što je LIFE (program za zaštitu okoliša i klimatske akcije).

Sustav korištenja sredstava EU je strogo reguliran propisima i procedurama koje je nužno dobro poznavati kako bi se što kvalitetnije i uspješnije pripremila projektna i natječajna dokumentacija te provedba projekata. Pri navedenom potrebno je imati informacije o ključnim strateškim dokumentima vezanim za provedbu ESI fondova (Europa 2020, Operativni programi 2014.-2020.), institucionalnom okviru za provedbu ESI fondova u RH te slijediti propisane upute o prihvatljivosti izdataka i uvjete za pripremu o provedbu projekata (navedene važne dokumente i propise vidi ovdje.

Uzimajući u obzir kompleksnost i zahtjevnost procedura za korištenje fondova EU, Eko Invest nudi savjetovanje i usmjeravanje potencijalnih korisnika od samog početka u traženju informacija o mogućim dostupnim sredstvima, pripremi projektne i natječajne dokumentacije, savladavanje svih zakonskih procedura vezanih za projekte i provedbi projekata.

Republika Hrvatska kroz različite državne fondove pruža dodatna sredstva za financiranje projekata i različitih aktivnosti vezanih za strateška ulaganja. Budući da se Eko invest specijalizirao u savjetovanju u zaštitu okoliša i prirode, važno je spomenuti Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao bitan izvor financiranja.

Eko Invest će pružiti informacije vezano za natječaje za financiranje iz EU i dodatnih državnih izvora koji se mogu pronaći na sljedećim stranicama: