Hrvatski
English
Zaštita okoliša Stručni prijevodi Poslovno savjetovanje Priprema projekata Novosti O nama Publikacije
POČETNA STRANICA|MAPA SITEA
ProjektiKONTAKTI
Eko Invest d.o.o.
Draškovićeva 50
10 000 Zagreb
Tel: +38513769120
+38513769362
Fax: +38514819603
Mail: ekoinvest@ekoinvest.hr
PartneriPARTNERI
Sakrij karticuNOVOSTI
Zaštita okoliša
Projekti
Sustav za pročišćavanje voda za piće Obzirom na kompleksnost sastava ulazne vode (prisutnost anorganskog, organskog i mikrobiološkog onečišćenja) sustav pročišćavanja sastoji se od elektrokemijske obrade primjenom odgovarajućih elektrokemijskih reaktora, elektromagnetske obrade te završne obrade ozonom i UV zračenjem.
Svi mjereni parametri u pročišćenoj vodi su značajno niži od graničnih vrijednosti sukladno Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08).
Sustav za pročišćavanje procjednih voda Zbog niske biorazgradivosti i kompleksnosti sastava u usporedbi s ostalim vrstama industrijskih efluenata procjedne vode su najteže obradive i da bi se postigla propisana kvaliteta izlaznog efluenta potrebna je primjena kombinacije metoda obrade.
Procjedina se prepumpava iz kolektorskih laguna u reakcijsku posudu i biva podvrgnuta simultanom elektromagnetskom i elektrokemijskom tretmanu kombiniranima s naprednim oksidacijskim procesima. Konačna obradba sastoji se od aplikacije UV zračenja i ozonizacije.
Obzirom na izuzetnu kompleksnost sastava ovakav tip efluenta zahtijeva simultanu primjenu više metoda obrade.
Otpadne vode sakupljaju se u reakcijsku posudu sistemom podnih kanala, sifona i cjevovodate se podvrgava simultanoj obradbi (elektrooksidacija/elekroredukcija/elektrokoagulacija) uz napredne oksidacijske procese. Konačna obradba sastoji se od aplikacije UV zračenja i ozonizacije.
Kisele rudničke drenažne vode (Eng. Acid mine drainage, AMD) nastaju ispiranjem rude vodom u oksidativnim uvjetima što rezultira stvaranjem sumporne kiseline.
Voda namijenjena obradi upumpava se u reakcijsku posudu gdje se vrši prilagodba pH vrijednosti na 8 nakon čega slijedi postupak elektrokemijske obrade primjenom odabranih elektrokemijskih reaktora.
Sustav obrade mora zadovoljiti sljedeće kriterije: neosjetljiv na promjene ulaznog opterećenja, neosjetljiv na temperaturne promjene, sposoban istovremeno ukloniti kako organsko tako i anorgansko onečišćenje do vrijednosti pokazatelja pogodnih za ispust u okoliš ili ponovnu upotrebu efluenta, generirati što manju količinu otpadnog mulja.
Osim navedenog razvili smo i sustav za tretman otpadnih voda iz klaonica kao i inovativan postupak obrade procjednih voda odlagališta otpada (koje se zbog svog kemijskog sastava smatraju najtežim za pročišćavanje). Jedan od proizvoda je i uređaj za obradu komunalnih otpadnih voda posebno prilagođen individualnim stambenim objektima te manjim aglomeracijama u ekološki osjetljivim područjima gdje izlazni efluent mora zadovoljavati najstrože kriterije. Posebnu pažnju posvećujemo pitkim vodama budući da još uvijek oko 24% populacije RH nije priključeno na javni vodoopskrbni sustav i osuđen je na korištenje vlastitih izvora najčešće zdravstveno neispravne vode. Obzirom da zdravstveno neispravna voda za piće predstavlja značajan zdravstveni rizik razvili smo mobilni uređaj za pročišćavanje pitke vode koji zadovoljava dnevne potrebe jednog ili nekoliko seoskih domaćinstava.
EKO INVEST d.o.o. poduzeće osnovano je 1992 godine. U svom dosadašnjem radu uspjeli smo se specijalizirati za usluge na području poslovnog savjetovanja, uključujući inženjering, menadžment kao i tehnološke usluge, zaštite okoliša te pripreme projekata za korištenje međunarodnih i domaćih fondova. Zajedno sa svojim suradnicima i konzultantima kontinuirano radimo na razvoju i primjeni novih tehnologija iz područja zaštite okoliša, s posebnim naglaskom na zaštitu voda. Naše tehnologije uspješno i s velikom učinkovitošću selektivno uklanjaju organske tvari, teške metale, amonijak, dušik, kao i ostale spojeve uz pomoć najekonomičnijih metoda, sa spektrom primjene od pripreme tehnološke vode u industriji i poljoprivredi, pročišćavanja otpadnih vode, do pripreme pitke vode. Zastupnici smo istih postrojenja, radimo na sustavnom praćenju i kontroli njihovog rada, te pružamo usluge održavanja uređaja.
Partneri
NAPREDNA ENERGIJA d.o.o. poduzeće osnovano je 2010 godine s ciljem razvoja i objedinjavanja naprednih tehnologija s područja kemijskog inženjerstva, elektronike i strojarstva i njihove primjene na sustave za pročišćavanje različitih tipova otpadnih voda kao i na sustave za pripremu pitke vode.
DOK-ING, d.o.o. je jedan od vodećih proizvođača polivalentih vozila bez posade, uključujući robotizirane strojeve za razminiranje na svim vrstama terena, vatrogasne i rudarske strojeve, ostalih specijalnih uređaje, kao i najveće poduzeće za humanitarno razminiranje na području jugoistočne Europe. Glavni ured i pogon ove hrvatske kompanije smješteni su u Zagrebu na prostoru od oko 15.000 m², te osiguravaju proizvodni kapacitet od oko 60 različitih vrsta strojeva godišnje, odnosno 1.000.000 m² razminirane površine godišnje. Od svog osnutka 1991. godine, DOK-ING aktivno sudjeluje na razvijaju projekata istraživanja i razvoja u suradnji s različitim međunarodnim i domaćim istraživačkim organizacijama, te je nositelj EN ISO 9001:2000 certifikata.
Tri partnerske kompanije zajednički rade u razvoju i objedinjavanju naprednih tehnologija s područja kemijskog inženjerstva, elektronike i strojarstva i njihove primjene na sustave za pročišćavanje različitih tipova otpadnih voda kao i na sustave za poboljšanje kvalitete pitke vode. Naš glavni cilj je razvoj, dizajniranje, proizvodnja i instalacija inovativnih, okolišno prihvatljivih, energetski učinkovitih sustava za tretman otpadnih i pitkih voda prilagođenih pojedinom korisniku upotrebljivih kako u Republici Hrvatskoj tako i u bilo kojem dijelu svijeta.
ProjektiPROJEKTI
PRIJAVA design by Slon-ing
Zaštita okoliša Stručni prijevodi Poslovno savjetovanje Priprema projekata Novosti O nama Publikacije