Zaštita okoliša

Zaštita okoliša

Eko Invest d.o.o. se već više od 20 godina bavi stručnim poslovima zaštite okoliša,
pritom vam nudimo slijedeće savjetodavne usluge na području zaštite okolišaPriprema i vođenje projekata iz okolišnog sektora  • Priprema podloga za dobivanje dozvole za uporabu voda
  • Izrada smjernica za vodoopskrbu i održavanje sustava otpadnih voda
  • Operativni plan interventnih mjera u nesrećama onečišćenja okoliša
  • Izrada smjernice za gospodarenje otpadom
  • međunarodni projekti integracije zdravstvene politike postupke procjene utjecaja na okoliš

Priprema i vođenje projekata

Organizacija i izrada studija o utjecaju na okoliš

Organizacija i izrada studija o utjecaju na okolišStudija o utjecaju na okoliš (SUO) je važan i neizbježan dokument potreban za mnoge zahvate, kao što je izgradnja vjetroelektrane, ceste ili pak golf igrališta s pripadajućim objektima.

Osim SUO, postoji i strateška studija o utjecaju na okoliš koja se izrađuje za planove, programe i strategije na razini države ili čak regije kao što je Sredozemlje ili Istočna Europa.

Studija je samo jedan dio kompleksnog postupka procjene utjecaja na okoliš pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, a mi Vam nudimo kompletnu uslugu organizacije, vođenja i izrade studija o utjecaju na okoliš kako bismo Vam olakšali posao.

Pomoć pri izrada strategija nacionalnih i regionalnih planova i programa  • Teritorijalna analiza prakse zaštite okoliša
  • Analiza politike i legislative zaštite okoliša za pojedine države
  • Izrada ciljeva zaštite okoliša za pojedine dokumente

Pomoć pri izrada strategija nacionalnih i regionalnih planova i programa

Spremni ste započeti novi, ili trebate podršku u postojećem projektu?

Naše znanje i iskustvo stoji vam na usluzi